Зърнобаза

Зърнобаза "Профекс"- гр. Камено, обл. Бургаска закупена през 2001г.

 

  • Зърнобазата на "Профекс" ООД е разположена на 18 км. от пристанище Бургас.
  • Зърно-хранилището разполага с 3 склада с общ капацитет 20 000 - 25 000 м.т. пшеница.
  • На място в базата се извършват пълни лабораторни анализи на зърнени и маслодайни култури. 
  • Базата разполага с електронен кантар.

"Профекс" ООД отдава част от складовете под наем в зависимост от търговската програма на дружеството за съответната стопанска година.